Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk (2024)

Destiny 2: The Final Shape

The Final Shape heeft impact.

Wanneer je iets vanuit dit artikel koopt, krijgt IGN Benelux mogelijk een deel van de inkomsten.

byPerry Rodenrijs

Geüpdatet op 3 juli 2024 20:00

Geplaatst op 17 juni 2024 16:00

Beste lezer, het is zover. Na een kleine 4 weken niets anders spelen dan Destiny 2 Final Shape komt dan toch het moment dat ik een laatste oordeel mag gaan vellen over de nieuwe DLC. Eerlijk is eerlijk, er is zo enorm veel te doen - dat ook nog eens de moeite waard is! - dat ik dit moment het liefst nog even uitgesteld had. Want na die intensieve periode waarin ik vaak tot de kleine uurtjes bezig was, heb ik nog steeds het gevoel dat ik nog lang niet alles gezien heb.

Zoals je kon lezen in onze eerste impressie was ik behoorlijk onder de indruk van The Final Shape. Ik kan alvast voorzichtig verklappen dat ik in de tussentijd niet heel erg veel veranderd ben van mening. The Final Shape heeft deze van de wagen gevallen Guardian weer netjes op zijn plek gezet en zoals het er nu naar uitziet blijf ik nog wel even meerijden. Bungie heeft het voor elkaar gekregen om de sandbox flink op te schudden met flink veel nieuwe elementen. Echter doen ze hierbij geen afbreuk aan de kern van Destiny waardoor alles gek genoeg toch vertrouwd genoeg aanvoelt.

Het bleke hart

Na het ietwat teleurstellende einde van Lightfall waarin we die engnek van een Witness zien verdwijnen in The Traveler, mogen we eindelijk achter hem aan om laatstgenoemde even een flink pak slaag (of kogels) te geven. The Pale Heart is de nieuwe grote locatie van deze DLC en stelt echt niet teleur. Waar de setpieces in voorgaande uitbreidingen vooral netjes binnen het thema bleven, is Bungie nu echt helemaal losgegaan. Aanvankelijk leek het een allegaartje van allerlei invloeden uit 10 jaar Destiny. Maar naarmate je verder in het verhaal komt blijkt The Traveler de herinneringen van de hoofdrolspelers te projecteren. Dat resulteert soms in hele fraaie omgevingen, maar zodra The Witness zich ermee gaat bemoeien worden de omgevingen verdraaid en grotesk.

We beoordelen een locatie natuurlijk niet alleen maar op de look & feel want er moet natuurlijk ook genoeg te doen zijn. Lightfall’s Neomuna was bijvoorbeeld best fraai vormgegeven, maar na een paar weken was de glans er wel af. Dit gevoel heb ik bij The Pale Heart nog niet echt bereikt. Allereerst vond ik de presentatie van de locatie dit keer echt prima. The Pale Heart is bij het ontdekken nog niet volledig speelbaar. Je moet eerst alle story missies uitspelen voordat de locatie geheel beschikbaar wordt. Deze keuze kan natuurlijk een beetje dwingerig aanvoelen, maar ik vond het helemaal prima om lekker linear de locatie stapsgewijs te ontdekken. Des te leuker is het om na afloop van de campaign de locatie lekker uit te kammen en van alles te ontdekken.

Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk (2)

Qua ontdekken zit het nu wel goed. Iedere keer als ik Destiny 2 nu opstart en naar The Pale Heart navigeer zie ik genoeg activiteiten die schreeuwen om mijn aandacht. Een van mijn favoriete games is Breath of the Wild en wat die game heel goed deed was het gevoel geven dat alles wat je deed de moeite waard was. Ik weet niet of Bungie exact dit effect wilde incorporeren in The Final Shape, maar tijdens het spelen bleef het moeilijk om de controller neer te leggen omdat ook hier alle moeite loont. Wil ik Fragments of Artifacts verzamelen zodat ik de nieuwe subclass verder kan tweaken? Of ga ik juist lekker op jacht naar goede loot?

Vooral dat laatste is natuurlijk de hele loop van Destiny. Doe iets moeilijks, krijg marginaal betere loot zodat de nummertjes weer iets omhoog gaan. In The Final Shape hebben ze dit basisprincipe van Destiny niet teveel aangepast. Ze hebben het wel een flink stuk dragelijker gemaakt omdat enerzijds de nieuwe wapens echt de moeite waard zijn. Anderzijds zijn de activiteiten op The Pale Heart een stuk leuker om te doen.

In The Final Shape introduceert Bungie de Pathfinder en stiekem is dit gewoon de vervanger van Patrol missies. Het scherm laat zich nog het best omschrijven als een soort veredelde skill tree waarin je door middel van kleine nodes een route vrijspeelt naar de waardevolle loot. Op elke node staat een vereiste om vrij te spelen. Maar het grote verschil is dat alle nodes ook passief zijn. Dus stel dat je 5 stappen verder hebt staan dat je met een specifiek wapen 10 Hive vijandjes een headshot moet geven. Als je dit tijdens het spelen doet lopen die metertjes gewoon door waardoor je in principe vrij gemakkelijk een Pathfinder vrijspeelt en dus ook leuke loot krijgt.

Je Fireteam kan ook lekker wat tijd slijten met Overthrow. Dit is een nieuwe activiteit in The Pale Heart waarbij je simpelweg zoveel mogelijk vijanden naar de eeuwige jachtvelden moet sturen. Er loopt ergens op een scherm gewoon een metertje op en hoe jij of je Fireteam die meter opvult maakt in principe niets uit. Zodra de metertjes oplopen progresseer je ook door een reeks niveaus waarbij de vijanden ook lastiger worden. Op het laatste niveau verschijnt er een vervelende eindbaas. Zodra je deze verslagen hebt krijg je ook nog eens een leuke hoeveelheid loot.

Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk (3)

Echo

Een week na de launch van The Final Shape is ook de eerste episode Echoes gestart. Episodes zijn de vervanger van Seasons en op moment van schrijven zijn er drie aangekondigd. In de basis verschilt het stiekem niet zo heel veel van de vorige Seasons. In Echoes worden we weer teruggestuurt naar Nessus op Venus om daar te onderzoeken wat er aan de hand is met de planeet. Er is ook weer een nieuwe activiteit waarmee je fijne loot kunt verdienen en gek genoeg ben je hier voor XP weer aangewezen op Bounties en Patrol. Alhoewel het best geinig is om even een paar rondjes Breach te doen en de bijdehante opmerkingen van Failsafe te horen doet de eerste ronde Episodes niet zo heel veel met me.

Zeker ten opzichte van alle fijne toevoegingen die The Final Shape al gedaan heeft voelt dit een beetje als de kleine naschok. In het totaalpakket klopt het echter wel allemaal. Er is voor mij nog voldoende te doen op The Pale Heart en het voelt prima om dan voor de afwisseling even wat activiteiten en nieuwe fraaie loot te verdienen op Nessus. Van een storytelling perspectief snap ik de toevoeging van de Episodes wel. We worden met iedere episode getrakteerd op een klein stuk verhaal en zodoende kom ik over een aantal weken wel weer terug om te kijken hoe het nu verder gaat.

Het oordeel

In onze eerste impressie beschreef ik dat ik op dat moment nog echt op de roze Destiny wolk zat. Alhoewel de voetjes nu wel echt op de grond staan, moet ik toch eerlijk bekennen dat ik afgezien van Forsaken en The Taken King nog nooit zoveel lol gehad heb met het spelen van Destiny. De game draait hier op volle toeren omdat er simpelweg zoveel goede toevoegingen zijn gedaan die mij nog lang gaan vasthouden. Zo ben ik er nog steeds niet helemaal uit wat voor mij nu de beste Prismatic build is omdat er simpelweg zoveel opties zijn. Ook heb ik nog lang niet alle gave nieuwe armor sets compleet en hoop ik nog steeds op een goede roll voor mijn nieuwe favoriete wapens.Destiny is met recht een unieke game en Bungie heeft met The Final Shape wederom bewezen dat de tank nog lang niet leeg is. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen na het eerste decennium. Maar als Bungie op dit niveau blijft leveren, mogen ze er makkelijk nog tien extra jaar aan vastplakken.

Wanneer je iets vanuit dit artikel koopt, krijgt IGN Benelux mogelijk een deel van de inkomsten.

Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk

9

Fantastisch

Destiny is met recht een unieke game en Bungie heeft met The Final Shape wederom bewezen dat de tank nog lang niet leeg is.

Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk (5)

Gerelateerde artikelen

1dag, 21uur Comments Assassin's Creed Magic the Gathering-set nu te koop op Amazon

1week, 5dagen Comments Amazon Luna en bijbehorende controller uitgebracht in Nederland
9
3weken, 1dag Comments Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk

01:56

4weken, 1dag Comments Destiny 2: Episode Echoes - Officiële Launch Trailer
IGN Benelux Podcast Livestream
Reacties
Destiny 2: Final Shape Review – De eerste indruk (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6300

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.